Emlékkönyv

Rákosmező és a Királydomb története

EMLÉKKÖNYV

A Rákosmezei Királydombról korábban egyetlen átfogó kiadvány sem létezett, miközben a terület múltját kutatva számos új adatra és térképre bukkantunk. Eddig ismeretlen és publikálatlan dokumentumok felhasználásával alkottuk meg a Patrióták javaslatára nemzeti emlékhellyé nyilvánított helyszín emlékkönyvét, amely bemutatja a Királydomb történetét, a középkori országgyűléseket és Rákosmező magyar kultúrában betöltött nem mindennapi szerepét.

Kötetünkből kiderül, mely földrajzi adottságok miatt vált a terület és annak egyik kiemelkedő pontja a középkori országgyűlések helyszínévé, majd a fellelhető források és térképek segítségével – amelyek közül több most kerül először publikálásra – részletesen feltárul a nemzeti emlékhely története. Könyvünk hiánypótló mű, mivel a Királydombról egyáltalán nem, de az azt magába foglaló, s nála jóval ismertebbnek számító Rákosmezőről is csak kisebb művek jelentek meg mostanáig. Mivel nem csupán földrajzi, hanem történészi és kulturális szemszögből is vizsgáltuk a Rákosmezőt, kötetünkből megismerhetjük a középkori országgyűlések és Rákosmező magyar irodalomban betöltött szerepét is.

A magyar törtélemben oly fontos Rákosmező központi helyszínének számító Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáig meglehetősen rögös út vezetett, s a Patrióták is kellettek hozzá. Könyvünkből e hosszú folyamat állomásaiba is bepillantást nyerhet az olvasó.

A kötet értékét nagyban növeli, hogy rendkívül gazdagon illusztrált. A muzeális értékű rajzok, festmények és felvételek mellett kiemelendő, hogy számos középkori okmányunk fotókópiája is szerepel benne. A könyvben olyan nemzeti ereklyék is megtalálhatók, mint az 1505-ös Rákosi végzés vagy éppen II. Rákóczi Ferenc országgyűlési levele 1705-ből – ráadásul a szerzők ezeknek a dokumentumoknak az átiratát is közlik. Biztosak vagyunk benne, hogy újdonságokat felvonultató kiadványunk méltán tart számot a történelmi kuriózumok iránt fogékony olvasók érdeklődésére.

MEGRENDELÉS

A Rákosmező és a Királydomb története címet viselő kötet a Patrióták kiadásában jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott pályázati támogatásból. A keménytáblás, 108 oldal terjedelmű, nagyméretű színes kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül, a könyvet azoknak küldjük el, akik legalább 5.000 Ft-tal támogatják egyesületünket (a szállítási költség az adományon felül 1.500 Ft csomagonként).

MEGRENDELŐLAP

Jelenleg a kiszállítás csak uniós tagállamok területére lehetséges. A könyveket az adomány beérkezésétől számított egy-két héten belül tudjuk kézbesíteni magyarországi címek esetén.