Emlékkönyv

A rákosmezei Királydomb története

A rákosmezei Királydomb történetét kutatva számos új adatra és térképre bukkantunk. Eddig ismeretlen és publikálatlan dokumentumok felhasználásával a témában alapműnek számító emlékkönyv kiadásán dolgozunk, amely bemutatja a Királydomb történetét, a középkori országgyűléseket és Rákosmező magyar kultúrában betöltött nem mindennapi szerepét.

Kötetünkből kiderül, mely földrajzi adottságok miatt vált a terület és annak egyik kiemelkedő pontja a középkori országgyűlések helyszínévé, majd a fellelhető források és térképek segítségével – amelyek közül több most kerül először publikálásra – részletesen feltárul a nemzeti emlékhely története. Könyvünk hiánypótló mű, mivel a Királydombról egyáltalán nem, de az azt magába foglaló, s nála jóval ismertebbnek számító Rákosmezőről is csak kisebb művek jelentek meg mostanáig. Mivel nem csupán földrajzi, hanem történészi és kulturális szemszögből is vizsgáltuk a Rákosmezőt, kötetünkből megismerhetjük a középkori országgyűlések és Rákosmező magyar irodalomban betöltött szerepét is.

A magyar törtélemben oly fontos Rákosmező központi helyszínének számító Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáig meglehetősen rögös út vezetett, s a Patrióták is kellettek hozzá. Könyvünkből e hosszú folyamat állomásaiba is bepillantást nyerhet az olvasó.

Végül meg kell említeni, hogy a közvéleményben téves kép él a rákosmezei Királydombról. Sokan összekeverik a Városligetben vagy éppen a királykoronázási szertartásokra emelt egyéb királydombokkal. Hogy tisztává tegyük a képet és elhatároljuk egymástól őket, kötetünket egy, többi királydombot bemutató tanulmánnyal zárjuk.

Biztosak vagyunk benne, hogy az újdonságokat felvonultató kiadványunk méltán tart számot a történelmi kuriózumok iránt fogékony olvasók érdeklődésére. Az emlékkönyv megjelenésének várható ideje 2022. augusztus 15.